Studie EU uvádí, že rok 2023 byl nejteplejší za 100 000 let

Rok 2023 byl pravděpodobně nejteplejší za 100 000 let. Studie EU ukazuje, že průměrná roční teplota vzrostla o 1,5 stupně.

Důvodem rekordního oteplení je jev El Niño. Vědci vyzvali k tomu, aby statistiky byly brány jako „varování lidstvu“.

V roce 2015 se světoví lídři zavázali, že udělají vše pro to, aby omezili globální oteplování na 1,5 stupně nad předindustriální úroveň.

Oteplení od roku 2023 neznamená, že této hranice bylo dosaženo. Pokud ale bude trend rostoucích teplot pokračovat i v příštích letech, lidstvo ztratí šanci ovládat klimatické změny. Předpověď na rok 2024 se týká teplotních a povětrnostních anomálií.