Mládež za lidská práva Dánsko

Mládež za lidská práva Dánsko
Mládež za lidská práva Dánsko

Dánské sdružení bylo založeno v únoru 2006 skupinou mladých lidí, kteří chtěli něco udělat se zjevným nepochopením základního principu, na kterém jsou postavena lidská práva, na čemž se podepsala Mohamedova krize, kde někteří na jedné ve jménu náboženské svobody lidem vyhrožovali ohněm a žhářstvím, jiní naopak trvali na využití svobody slova ke stigmatizaci náboženských a etnických menšin.

Sdružení chtělo, aby obyvatelstvo mělo obecnější chápání lidských práv, a tak se ukázalo, že nemá smysl mluvit o vlastních právech, když člověk nerespektuje práva druhých. Je to „disclaimer“, který byl začleněn do posledního článku Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948 a princip, na kterém jsou lidská práva postavena.

Sdružení sídlí v oblasti Kodaně, ale má členy ze všech částí země. Do našeho sdružení se může připojit každý – bez ohledu na rasu, barvu pleti nebo vyznání.

Naším cílem je vytvářet mír a toleranci prostřednictvím šíření znalostí o lidských právech na základě Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Děláme to prostřednictvím výuky ve školách, sdruženích a klubech mládeže, pouličních akcí, setkání, kulturních akcí, workshopů, veletrhů, sbírek podpisů, koncertů, konferencí, debatních akcí atd.

Youth for Human Rights International (YHRI) je nezávislá nezisková organizace se sídlem v Los Angeles. Jejím smyslem je vzdělávat a osvětlovat lidi ve Všeobecné deklaraci lidských práv, aby se mohli stát dobrými obhájci, a pomáhat tak vytvářet mír a toleranci.
Youth for Human Rights International (YHRI) je nezávislá nezisková organizace se sídlem v Los Angeles. Jejím smyslem je vzdělávat a osvětlovat lidi ve Všeobecné deklaraci lidských práv, aby se mohli stát dobrými obhájci, a pomáhat tak vytvářet mír a toleranci.

Výukové materiály, které používáme, připravila Youth for Human Rights International ve spolupráci s mezinárodní scientologickou církví, která dala k dispozici svá zařízení v souvislosti s výrobou, aby náklady byly co nejnižší.

Materiály se skládají mj z:

Oceněné hudební video UNITED

30 krátkých filmů, každý popisuje jeden z 30 článků

Brožurka „Co jsou lidská práva?“

Krátký film „Příběh lidských práv“

Kromě toho nabízíme výukovou příručku, kterou lze použít k výuce starších dětí a mládeže o Všeobecné deklaraci lidských práv. Jedná se o plně organizovaný výukový kurz, který můžete buď přímo využít, nebo se jím nechat inspirovat.

Youth for Human Rights International (YHRI) je nezávislá nezisková organizace se sídlem v Los Angeles. Jejím smyslem je vzdělávat a osvětlovat lidi ve Všeobecné deklaraci lidských práv, aby se mohli stát dobrými obhájci, a pomáhat tak vytvářet mír a toleranci.
Youth for Human Rights International (YHRI) je nezávislá nezisková organizace se sídlem v Los Angeles. Jejím smyslem je vzdělávat a osvětlovat lidi ve Všeobecné deklaraci lidských práv, aby se mohli stát dobrými obhájci, a pomáhat tak vytvářet mír a toleranci.

Youth for Human Rights International (YHRI) je nezávislá nezisková organizace se sídlem v Los Angeles. Jejím smyslem je vzdělávat a osvětlovat lidi ve Všeobecné deklaraci lidských práv, aby se mohli stát dobrými obhájci, a pomáhat tak vytvářet mír a toleranci.

YHRI pořádá akce a vyrábí vzdělávací materiály ke zvýšení povědomí lidí o lidských právech. Mezi těmito materiály je oceněné hudební video UNITED, multietnické, jednoduché pětiminutové hudební video vydané v 15 jazycích, které vyjadřuje sílu vědomí lidských práv.

YHRI také zveřejnila sérii 30 krátkých audiovizuálních filmů, z nichž každý pojednává o článku ze Všeobecné deklarace lidských práv OSN. První 3 z těchto krátkých filmů měly premiéru na konci roku 2005. Dnes tyto krátké filmy vidělo více než 130 milionů lidí po celém světě.

YHRI také vydala učební manuál, který dává učitelům a mládežnickým vedoucím praktický nástroj k výuce našich nových generací o lidských právech. Více v nabídce „Materiály“.

YHRI spolupracuje s obhájci lidských práv, zákonodárci, učiteli, policisty a humanitárními pracovníky, aby povzbudila mládež, aby se učila a používala lidská práva.