Pandemické pasti – Past 1


Pokutu až jeden milion korun za roušku pod nosem?
Past: Představte si, že jste v MHD a udělá se Vám nevolno. Začnete lapat po dechu, rychle stahujete respirátor, abyste se mohli nadechnout. Najednou se k Vám přiřítí strážník a Vy obdržíte pokutu v hodnotě Vaší výplaty za špatně nasazený ochranný prostředek.

Pandemické pasti - Past 1
Pandemické pasti – Past 1

§ 11 odstavec 2 písm. a) 1 000 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm… i) 

i) příkaz používat ochranné, mycí, čisticí nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření,

Zákon č. 94/2021 Sb.

ze dne 26. února 2021

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

pandemický zákon
pandemický zákon

https://www.znamesvaprava.cz/

Mnoho lidí v dnešní době souhlasí s vydáváním i nezákonných opatření z toho důvodu, že tu máme “něco výjimečného”. Výjimečná situace, která si vyžaduje výjimečná řešení. Je však potřeba si uvědomit, že spousta zákonů vydaných především po válce vznikla z toho důvodu, aby se právě takovéto výjimečné situace nemohly zneužít, k čemuž aktuálně dochází. Naopak, zákony máme od toho, aby nám pomáhaly situace řešit a ne aby se přehlížely. I v případě výjimečného stavu je nutné se držet platných zákonů (možná i více než kdykoliv jindy) a to přesně z toho důvodu, aby nedošlo ke zneužití situace.

V obdobných situacích, kdy došlo k něčemu nečekanému, jako je v dnešní době tato tzv. pandemie, a vládnoucí osoby začaly na základě jimi nazvané “nouzové situace” vydávat předčasné zákony a vyhlášky, které byly nezákonné a protiprávní, se tak vše zvrtlo a celý systém přešel na protiprávní, čehož se okamžitě začalo zneužívat. Historie se opakuje, to všichni jistě víme, jen se pokaždé odehraje trochu jinak. My máme za úkol se z historie poučit a nepředstírat, že tak hrozné situace už nemohou nastat.

A že se toto všechno nemůže stát?
Ano, NEMŮŽE, pokud s námi řeknete NE NOVELE PANDY!
(PANDEMICKÉHO ZÁKONA, zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů)

Pandemické pasti – Past 2


Osobní bankrot za drobnou chybku v příjezdovém formuláři pro hygienickou stanici?
Past: Přijíždíte ze zahraničí a místo těšení se na rodinu přemýšlíte nad tím, co všechno vyplnit do příjezdového formuláře – jméno, příjmení, datum nebo hodiny pobytu, místo ubytování, způsob přepravy atd. Je toho hodně. Formulář je zdlouhavý, nechcete ztrácet čas. Snažíte se jej vyplnit co nejrychleji a omylem uděláte chybu. Do formuláře napíšete špatné datum příjezdu a dopustíte se porušení zákona s možným postihem.

hnutí SPD vededé Tomiem Okamurou blokovalo projednávání pandemického zákona
hnutí SPD vededé Tomiem Okamurou blokovalo projednávání pandemického zákona

Pandemické pasti – Past 3


Karanténu ve speciálním karanténním zařízení?
Past: Byla Vám nařízena karanténa a Vy tuto možnost i docela vítáte. Přeci jen jde o placené volno, kdy si doma uklidíte, okopete zahrádku, a ještě stihnete ten online kurz, na který se chystáte už 3 roky. Jenže co když ta karanténa nebude doma, ale ve speciálním karanténním zařízení? Protože pojem “zdržovat se odděleně” je velmi nejednoznačný a může znamenat i karanténu mimo pohodlí Vašeho domova.

Zákon č. 94/2021 Sb.

ze dne 26. února 2021

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

vláda Petra Fialy nadále české občany omezuje na občanských svobodách. Je potřeba ukončit sérii chaotických vládních "protiepidemických" opatření a nechat lidí normálně žít
vláda Petra Fialy nadále české občany omezuje na občanských svobodách. Je potřeba ukončit sérii chaotických vládních „protiepidemických“ opatření a nechat lidí normálně žít
Pandemické pasti - Past 3
Pandemické pasti – Past 3

Mnoho lidí v dnešní době souhlasí s vydáváním i nezákonných opatření z toho důvodu, že tu máme “něco výjimečného”. Výjimečná situace, která si vyžaduje výjimečná řešení. Je však potřeba si uvědomit, že spousta zákonů vydaných především po válce vznikla z toho důvodu, aby se právě takovéto výjimečné situace nemohly zneužít, k čemuž aktuálně dochází. Naopak, zákony máme od toho, aby nám pomáhaly situace řešit a ne aby se přehlížely. I v případě výjimečného stavu je nutné se držet platných zákonů (možná i více než kdykoliv jindy) a to přesně z toho důvodu, aby nedošlo ke zneužití situace.

V obdobných situacích, kdy došlo k něčemu nečekanému, jako je v dnešní době tato tzv. pandemie, a vládnoucí osoby začaly na základě jimi nazvané “nouzové situace” vydávat předčasné zákony a vyhlášky, které byly nezákonné a protiprávní, se tak vše zvrtlo a celý systém přešel na protiprávní, čehož se okamžitě začalo zneužívat. Historie se opakuje, to všichni jistě víme, jen se pokaždé odehraje trochu jinak. My máme za úkol se z historie poučit a nepředstírat, že tak hrozné situace už nemohou nastat.

A že se toto všechno nemůže stát?
Ano, NEMŮŽE, pokud s námi řeknete NE NOVELE PANDY!
(PANDEMICKÉHO ZÁKONA, zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů)

Pandemické pasti – Past 4


Nařízenou karanténu na základě pouhé SMS zprávy, kterou lze snadno přehlédnout?
Past: Pokud se hygiena bude domnívat, že jste se např. potkali s rizikovým kontaktem, karanténu Vám může nařídit třeba přes SMS. Zároveň zprávu může předat pověřená osoba, která není dále specifikována. Jak se zachováte, když Vám někdo napíše na FB, že Vás za hygienu posílá do karantény? Podle tohoto zákona se může jednat o oprávněné nařízení karantény, které musíte uposlechnout.

Pandemické pasti - Past 4
Pandemické pasti – Past 4

Pandemické pasti – Past 5


Neoprávněná karanténa bez dovolání?
Past: Hygiena si splete číslo a omylem zašle SMS zprávu ohledně nařízení karantény právě Vám, přestože byste v karanténě za normálních okolností být nemuseli. Nemáte žádné symptomy, jste úplně v pořádku a domníváte se, že vůbec v karanténě být nemáte. Přestože hygieně stačí komunikace na dálku, Vy sami musíte komunikovat písemně prakticky neprodleně od doručení dané zprávy. Jinými slovy se o platnosti karantény lze dohadovat ve většině případů pouze zpětně, protože hygiena nemá stanovenou žádnou lhůtu k vyřešení Vaší žádosti. Má ji totiž řešit bezodkladně, tudíž tak, jak jí to přijde zrovna pod ruku. Zabývat se Vaší stížností může tedy až v době, kdy Vaše neoprávněná karanténa bude již dávno u konce.

Pandemické pasti – Past 6


Preventivní zavření podniku i přes dodržení všech podmínek?
Past: Pandemický zákon bude aktivován i v případě, že bude existovat „nebezpečí opětovného vzniku“ epidemie. Zákon ale už nespecifikuje, co je to vlastně to „nebezpečí opětovného vzniku“. Zákon je tudíž založen na silném důrazu na prevenci. Zkrátka si představte, že Německo, nebo i jiná vzdálenější země, ohlásí novou mutaci a dojde k automatickému omezení podnikání, prodeje zboží a služeb. To je stejné, jako kdybychom měli nepřetržitě válečný stav, kvůli prevenci možného vojenského útoku.

Pandemické pasti – Past 7


Zavřenou školku pouze na základě preventivního nařízení?
Past: Při jakémkoliv podezření na výskyt nákazy (třeba při falešně pozitivním testu) nebo nové mutace mohou být zavírány jakékoliv typy škol, zájmové kroužky apod., může být plošně nařízena distanční výuka, upraveny podmínky pro vstup do škol a účast v zájmových kroužcích (např. zákaz vstupu a účasti bez negativního testu, respirátoru), a ubíráno tak základní právo na vzdělání.

Pandemické pasti – Past 8


Nemožnost dovolat se zrušení nařízení?
Past: Zavřeli Vám obchod, protože někde v daleké Asii se objevili 2 lidé s novou mutací. U nás již nikdo na Covid-19 neumírá, nemocnice jsou prázdné. Vám tedy přijde divné, že byste měli vyhlásit zavřít podnik a vyhlásit bankrot jen kvůli prevenci něčeho, co už pro náš stát takřka nepředstavuje hrozbu. Rozhodnete se obrátit na nejvyšší správní soud s tím a žádáte přezkum této nelogické vyhlášky (zákazu).

Pandemické pasti – Past 9


Past: Když před rokem poslanci přijali zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, tzv. pandemický zákon, již v té době byla odborná veřejnost na vážkách. Vláda se zákonem pokusila zasáhnout do tak významných práv člověka, jako je právo na vzdělání, právo na práci nebo právo na nedotknutelnost soukromí, garantovaných Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, nejvyššími právními normami České republiky. Nicméně členové kabinetu veřejnost uklidňovali faktem, že půjde jen o zákon dočasný. V původním znění je datum konce 28. února 2022. V novém znění zákona je datum konce vyškrtnuto.

Vzkaz Igora Chauna ministru vnitra Rakušanovi! (demonstrace 30.1.2022)

Pane ministře, extrémismus není nějaký hloupý člověk, který vezme neškodnou šibenici na demonstraci, ale když je nám dva roky vyhrožováno mrazáky, smrtí, když se nenecháme naočkovat, a jsme vystaveni represím a demagogii. Dezinformace není, když hovoří odborníci jako profesoři Turánek, Beran, doktorka Peková, a další odvážní lidé. Dezinformace je, když vládní činitelé popírají fakta. Pokud uvidíte toto video, prosím vás, abyste jako nová vláda naplnili, co jste slibovali, a co vám někteří uvěřili!

Igor Chaun
Igor Chaun

Staňte se členem tohoto kanálu a získejte přístup k těmto výhodám:

https://www.youtube.com/channel/UCbmT0HqNDwOdJMTbRwZMmzA/join

Další VIDEA najdete na GoschaTV1
https://www.youtube.com/GoschaTV1

Více o aktivitách spolku GOSCHA na
http://www.goscha.cz/

Naši práci můžete podpořit na
http://www.goscha.cz/dekujeme-za-podporu/

Igor Chaun a spolek Goscha také na Facebooku
https://www.facebook.com/igor.chaun