Pravda o vodě a voda lidem

p. Rabas hlasoval PROTI požadavku na vyšetření protiprávního ovládnutí
p. Rabas hlasoval PROTI požadavku na vyšetření protiprávního ovládnutí

Co se děje za Oponu Vodní Politiky!

Jste připraveni znát pravdu? Pak objevte, jak senátor Rabas hlasoval v otázkách týkajících se vody.
Vaše informovanost může změnit věci k lepšímu!

CO UDĚLAL / NEUDĚLAL PRO VRÁCENÍ ZÁJMŮ OBČANŮ DO SPRÁVY VODY V ČR?

OTÁZKY ODPOVĚDI
Podpořil realizaci těchto principů ve správě vody? NE
     1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby. NE
     2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu. NE
     3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk. NE
     4. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace. NE
     5. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy. NE
     6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů. NE
     7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu. NE
     8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva) NE
     9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy. NE
     10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren. NE
Dostal důkazy a rozsudky o tom, co páchají politici a korporace kolem vody a vodáren? ANO
Pomohl vrátit do správy vody zájmy a priority občanů? NE
Hlasoval PRO – PROTI ukončení působení korporací ve správě vody nebo se ZDRŽEL? PROTI – PROTI
Reagoval po dobu mandátu na informace a důkazy o vodě doručované nadací pravda o vodě? NE
    a) Na projekt Chceme vědět? ANO
    b) Na Rozbor ústavní pasti návrhu zákona o vodě? NE
    c) Na důkazy – 1. díl publikace VODA JE ŽIVOT? NE
    f) Na důkazy zaslané nadací v roce 2023 dokládající, oprávněnost požadavků petice na nápravu? NE
    g) Doložil vlastní důkazy, na základě kterých hlasoval PROTI nápravě? NE
Požádal za dobu svého mandátu o schůzku k vodě k petici? NE
CO DOSTAL A JAK JEDNAL?  www.pravdaovode.cz/rabas-ano-ne  ZDE