UNESCO ustanovuje šestou kolumbijskou biosférickou rezervaci

Cesta přes mangrovové porosty biosférické rezervace Tribuga-Cupica-Baudó.
Cesta přes mangrovové porosty biosférické rezervace Tribuga-Cupica-Baudó.

Bývalý kolumbijský vůdce prohlásil pod dohledem prezidenta Ivána Duquea 30 % oceánského území země za chráněnou oblast a světovou komunitou byl uznán jako první západní národ, který prosadil ambiciózní program ochrany mořských ekosystémů. Bývalý kolumbijský prezident Iván Duque jako obhájce opatření v oblasti změny klimatu, který byl zařazen na seznam rozšiřování území národního parku, požádal UNESCO, aby zahrnulo velkou část biogeografického regionu Chocó do svého programu Člověk a biosféra (MAB).

UNESCO ve čtvrtek schválilo označení 10 nových biosférických rezervací v 9 zemích, včetně šestého příspěvku Kolumbie do světové sítě, známé jako biosférická rezervace Tribugá-Cupica-Baudó. S nejnovějšími přírůstky zahrnuje Světová síť biosférických rezervací UNESCO celkem 748 lokalit ve 134 zemích, včetně 23 přeshraničních lokalit.

Tribugá-Cupica-Baudó je první biosférická rezervace, která se nachází na tichomořském pobřeží Kolumbie, což je jeden ze dvou velkých biomů podél pobřeží. Druhým je tropický deštný prales Serranía del Baudó. Biosféra obsahuje různé krajiny (útesy, ústí řek, pobřeží, zálivy, zátoky, zálivy a mořské oblasti) a ekosystémy (útesy, mangrovy, tropické lesy) bohaté na biologickou rozmanitost.

V regionu také žije 18 000 obyvatel, z nichž většinu tvoří členové domorodých skupin Embera, Katio a Afro-kolumbijské národy. Hlavními ekonomickými aktivitami pro místní komunity je samozásobitelské zemědělství, řemeslný rybolov, tradiční rybolov a využívání zdrojů, obchod, přírodní turistika a ruční práce, jako je keramika a tkané košíky.

Nové uznání je přidáno k dalším, které v oblasti existují, jako jsou dvě oblasti Národní soustavy chráněných oblastí: Národní přírodní park Utría a regionální oblast integrovaného managementu zálivu Tribugá-Cabo Corrientes. Kolumbie také určila podél pobřeží Tichého oceánu exkluzivní zónu pro řemeslný rybolov. Deštný prales Chocó pokrývá 2,3 % zemského povrchu a jeho bohatá biodiverzita zahrnuje více než 1 500 endemických rostlin a živočišných druhů ohrožených vyhynutím.