Natural Power and Energy s.r.o. , Praha IČO 01655442

Natural Power and Energy s.r.o. , Praha IČO 01655442
Natural Power and Energy s.r.o. , Praha IČO 01655442

Natural Power and Energy s.r.o.
IČO: 01655442
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: n25ufyt
ADRESA: Betlémské náměstí 251/2, Staré Město, 110 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 6. květen 2013
Spisová značka C 209853/MSPH Městský soud v Praze

Nová platforma na sdílení videí NášTub.czNová platforma na sdílení videí NášTub.cz
Obchodní firma Natural Power and Energy s.r.o.
Sídlo Betlémské náměstí 251/2, Staré Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 01655442

Natural Power and Energy s.r.o. , Praha IČO 01655442
Natural Power and Energy s.r.o. , Praha IČO 01655442

Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
František Rosecký
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 30. květen 2013
Jednatel
Ing. Aleš Cincibus
Čáslav
Den vzniku funkce: 30. květen 2013
Jednatel
Tomáš Trnka
okres Praha-západ
Den vzniku funkce: 30. květen 2013
Počet členů 3
Způsob jednání
Společnost zastupují všichni jednatelé společně v těchto případech: a) převod, zatížení či jakákoli jiná dispozice (včetně bezúplatné) s know-how, vynálezy, patenty, užitnými vzory nebo průmyslovými vzory, popř. přihláškami patentů, užitných vzorů nebo průmyslových vzorů, a udělování licencí (včetně souhlasu k podlicencím) k výše uvedeným průmyslovým právům, případně k jejich částem. b) v ostatních věcech (vyjma těch uvedených v písm. c) tohoto odstavce), pokud hodnota plnění či protiplnění (v případě bezúplatných převodů hodnota věci, daru, práva, plnění podle smlouvy či jiné penězi ocenitelné hodnoty) přesáhne částku 1.000.000,–Kč (slovy jeden milion korun českých). Pokud je investice, plnění dle smlouvy, zajištění nebo záruka apod. uzavřena nebo poskytována na dobu neurčitou nebo delší než 5 let, je pro výpočet hodnoty relevantní plnění za 5 let. c) uzavírání smluv (jejich dodatků) s odběrateli a zákazníky, kdy hodnota plnění přesáhne nebo by mohla přesáhnout částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) v každém jednotlivém případě či dohromady v rámci jednoho obchodního případu. Pokud je smlouva uzavřena nebo plnění poskytováno na dobu neurčitou nebo delší než 5 let, je pro výpočet hodnoty relevantní plnění za 5 let. d) uzavírání smlouvy o finanční asistenci (ust. 200 an. ZOK) včetně změny této smlouvy. V ostatních případech neuvedených v odstavci 2 tohoto článku jedná jménem společnosti každý jednatel samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis jeden či všichni jednatelé společnosti společně.
Společníci
Společník
TT design, s.r.o. IČO: 64578461
K Dubí 178, 252 09 Hradištko
Podíl: Vklad: 66 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 33.00 %
Druh podílu: Základní
Společník
ENERGOSERVIS, s.r.o.
Registrační číslo: 36385247
Pod Zečákom 53, 841 03 Bratislava
Podíl: Vklad: 67 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 33.00 %
Druh podílu: Základní
Společník
František Rosecký
okres Praha-východ
Podíl: Vklad: 67 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 33.00 %
Druh podílu: Základní
Základní kapitál 200 000,-Kč