Divadlo v Řeznické, o.p.s. Řeznická 662/17

Datum vzniku a zápisu:
14. prosince 2007
Spisová značka:
O 537 vedená u Městského soudu v Praze
Název:
Divadlo v Řeznické, o.p.s.
Sídlo:
Praha 1 – Nové Město, Řeznická 662/17, PSČ 11000
Identifikační číslo: 28190602

Divadlo v Řeznické, o.p.s. Řeznická 662/17
Divadlo v Řeznické, o.p.s. Řeznická 662/17

Právní forma:
Obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb:
veřejné scénické předvádění dramatických či jiných uměleckých děl výkonnými umělci
tvorba, pořádání a spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních projektů s jejich uvědním na vlastní scéně či pohostinsky pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí, včetně zajišťování veškerých služeb a činností souvisejících s realizací uvedených divadelních představení a jiných kulturních projektů
pořádání výstav v prostorách divadla
zajišťování propagačních materiálů týkajících se činnosti Divadla v Řeznické o.p.s.
propagace činnosti souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb

Divadlo v Řeznické, o.p.s. Řeznická 662/17
Divadlo v Řeznické, o.p.s. Řeznická 662/17

Statutární orgán – ředitel:

YVETA SRBOVÁ, dat. nar. 14. června 1960
Praha 4 – Chodov, Leopoldova 2042/26, PSČ 14900
Jménem společnosti jedná navenek ředitel společnosti.
Správní rada:
předseda správní rady:

VIKTOR POLESNÝ, dat. nar. 13. května 1948
Lumírova 564/15, Nusle, 128 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 14. prosince 2007
Den vzniku členství: 14. prosince 2007
člen správní rady:

ARNOŠT GOLDFLAM, dat. nar. 22. září 1946
Rakovnická 512/21, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Den vzniku členství: 14. prosince 2007
člen správní rady:

LADISLAV JAKL, dat. nar. 17. prosince 1959
Národní 416/37, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 14. prosince 2007
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

PETR KŘÍŽ, dat. nar. 4. září 1967
Praha 8, Křižíkova 72, PSČ 18600
Den vzniku členství: 14. prosince 2007
člen dozorčí rady:

ZDEŇKA MUŽÍKOVÁ, dat. nar. 7. listopadu 1961
Praha 3, Lupáčova 812/12, PSČ 13000
Den vzniku členství: 14. prosince 2007
člen dozorčí rady:

ŠÁRKA SNÍŽKOVÁ, dat. nar. 4. srpna 1976
Praha 1, Templová 6, PSČ 11000
Den vzniku členství: 14. prosince 2007
Zakladatel:
YVETA SRBOVÁ, dat. nar. 14. června 1960
Praha 4, Leopoldova 2042, PSČ 14900

EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.

EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.

Řeznická 1486/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

IČO: 4825557

EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.
EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.

Datum vzniku a zápisu:
22. března 2011
Spisová značka:
B 17042 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.
Sídlo:
Praha 1, Řeznická 1486/5, PSČ 11000
Identifikační číslo:
24825557
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán – představenstvo:
člen představenstva:

JAN KAŠPÁREK, dat. nar. 10. března 1954
Nádražní 1144, 696 03 Dubňany
Den vzniku členství: 22. března 2011
Způsob jednání:
Společnost zastupuje člen představenstva.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

FPD CORPORATION CZ a.s., IČ: 276 43 549
Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 4. června 2014
Jediný akcionář:
FPD CORPORATION CZ a.s., IČ: 276 43 549
Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Akcie:
19 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Základní kapitál:
19 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12 000 000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.
EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.

Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále společně též jen Akcie).

Přednostní právo akcionářů:
Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem.

Upsání všech Akcií bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři – společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 276 43 549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 11445 (dále též jen Zájemce).

Akcie je možno upsat ve lhůtě 21dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Společnosti doručeno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Zájemce upisuje písemnou smlouvou uzavřenou se Společností dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, na níž musí být podpisy úředně ověřeny.

GIRA ART spol. s r.o. Identifikační číslo: 24814881Praha 1 – Nové Město, Řeznická 1487/7

Zdůvodnění emisního kursu:
Emisní kurs akcií se navrhuje ve výši jmenovité hodnoty akcií, protože i vlastní kapitál připadající na jednu akcii odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie.

Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč bude upsána emisním kursem 1 000 000,- Kč.

Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:
Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 dnů ode dne upsání Akcií.

Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. ve výši 12.000.000,- Kč za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena část peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za společností EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. ve výši 12 000 000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. března 2011 mezi Zájemcem, na straně jedné jako věřitelem, a společností EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí úvěru ve výši 100 000 000,- Kč (dále též jen Započtení pohledávek).

Akcionář ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh smlouvy o Započtení pohledávek.

Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:
Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií.
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů dozorčí rady: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Pronajem byt Malatova

Budete-li toužit po tom pronajmout si vámi vysněný byt nebo rodinný dům můžeme vám pomoci jej najít.

Pronajem byt Malatova
Pronajem byt Malatova

Realitní kancelář ATLAS reality nám zajistila pronájem rodinného domu dle námi specifikovaných požadavků s velkou vstřícností, seriózním jednáním a profesionalitou. Proto tuto realitní kancelář doporučuji i Vám.

Chcete prodat nebo koupit nemovitost v Praze? Všichni víme, že ceny nemovitostí v našem hlavním městě jsou opravdu vysoké. A právě cena je velmi důležitá. Při prodeji je nutné stanovit její správnou výši. Při koupi si zase dejte pozor na to, abyste nepřeplatili. V obou případech vám pomůže realitní makléř.

Naši realitní makléři znají situaci na realitním trhu v Praze a dalších lokalitách, takže pro ně není obtížné určit správnou cenu i pro vaší nemovitost, která je při prodeji velmi podstatná. Naši realitní makléři pomáhají se stanovením ceny nejen jeho zkušenosti a znalost realitního trhu, ale také cenové mapy.
Ve všech fazích realitních transakcí Vám naše realitní kancelář ATLAS reality nabízí pomoc prostřednictvím prověřených našich profesionálů. Je pouze na Vás zda a jaké služby využijete (od asistence naší advokátní kanceláře při sepsání kupní smlouvy až po pomoc při výběru a vyřizování hypotéky prostřednictvím našeho hypotéčního poradce), vy sami zvolíte služby, které potřebujete.

Také v případě, že sháníte ke koupi nebo k pronájmu nějakou nemovitost v hlavním městě, byste měli spolupracovat s prostředí znalým realitním makléřem. Pražský realitní trh je veliký a pestrý, ale skrývá se na něm také spousta rizik, kterým se za pomoci zkušeného realitního makléře můžete s větší pravděpodobností vyhnout. Při výši investice, kterou bývá koupě nemvitosti pro vaše bydlení nebí rozumné něco podcenit.

Jedním z těchto rizik je kupní cena. Zkušený realitní makléř ví, jaká suma už je vzhledem k lokalitě nebo stavu nemovitosti příliš vysoká. Stav nemovitosti je při koupi nebo prodeji nejdůležitější informace a skutečnost. Základní obrázek o stavu si o domě nebo bytě, který se chystáte koupit můžete udělát sami, ale spousta závad může být na první pohled neviditelná. Bez zkušeného a nestranného pohledu třetí osoby můžete udělat osudovou chybu.

Pokud si nejste jistí s prověřením stavu nemovitosti před koupí, naše realitní kanceláře vám může nabídnout inspekci nemovitosti. Náš odborník na stavby vám vámi vybranou nemovitost prohlédne a upozorní vás na všechny vady, nedodělky nebo rizika. Poté vám koupi nemovitosti buď doporučí, nebo naopak.

Byt Brno na pronajem

Pokud hledáte i vy byt rádi vám pomůžeme vyhledat pro vás ideální bydlení v místě, kdy potřebujete bydlet. Byty a rodinné domy na pronájem v Praze a dalších místech České republiky se dají na webových stránkách realitní kanceláře ATLAS reality najít podle vyhledávacího formuláře.

Byt na pronajem
Byt na pronajem

Služby ATLAS reality

  • vyhledání a vhodné nemovitosti
  • prověřená nájemní smlouva a předávací protokol
  • kompletní právní servis – veškeré dokumenty
  • převod elektřiny a plynu
  • řešení Vašeho dalších záležitostí vašeho bydlení dle vaší konkrétní situace

ATLAS REALITY na serveru viaReality inzeruje již od roku 2012.

Hledat bydlení v Praze pro naše klienty je nám potěšení. Snažíme se vyhledávat levnější ale i kvalitní bydlení v Praze a blízkém okolí. Naším cílem je efektivně fungující realitní kancelář střední velikosti s dobře profesně zdatným a vždy ochotným personálem. V současnosti realizujeme ke spokojenosti našich klientů desítky obchodních případů měsíčně.

Realitní kancelář ATLAS reality nám zajistila pronájem rodinného domu dle námi specifikovaných požadavků s velkou vstřícností, seriózním jednáním a profesionalitou. Proto tuto realitní kancelář doporučuji i Vám.

Pokud chcete prodat nebo koupit nemovitost v Praze můžete se na nás obrátit taktéž? Asi všichni vědí, že ceny nemovitostí v našem hlavním městě jsou proti dalších městům v České republice o dost vyšší. A právě cena je velmi důležitá. Při prodeji už na začátku je nutné stanovit správnou výši prodejní ceny pro nemovitost kterou uvádíte na trh. Při koupi si zase dejte pozor na to, abyste nepřeplatili. V obou případech vám pomůže realitní makléř z ATLAS reality.

Realitní kancelář Atlas reality úspěšně působí na trhu Pražských nemovitostí více než 17 let a vybudovala si za toto období solidní sumu zkušeností a kontaktů. Cílíme na klienta, kterému nabízíme kvalitní služby při zprostředkování prodeje a pronájmu bytů, domů, vil a pozemků a nebytových prostor.

Naši realitní makléři znají situaci na realitním trhu v Praze a dalších lokalitách, takže pro ně není obtížné určit správnou cenu i pro vaší nemovitost, která je při prodeji velmi podstatná. Naši realitní makléři pomáhají se stanovením ceny nejen jeho zkušenosti a znalost realitního trhu, ale také cenové mapy.

Ve všech fázích realitních transakcí Vám naše realitní kancelář ATLAS reality nabízí pomoc prostřednictvím prověřených našich profesionálů. Je pouze na Vás zda a jaké služby využijete (od asistence naší advokátní kanceláře při sepsání kupní smlouvy až po pomoc při výběru a vyřizování hypotéky prostřednictvím našeho hypotéčního poradce), vy sami zvolíte služby, které potřebujete.