Makroekonomický vývoj

Globální trendy vývoje produkce a cen Rok 2017 byl pro světovou ekonomiku ve srovnání s předchozím rokem pozitivnější.

Makroekonomický vývoj
Makroekonomický vývoj

Po dvou letech zpomalování došlo k akceleraci růstu globálního hospodářství z 3,2% v roce 2016 až na přibližně 3,7% 1 , Přičemž uvedený vývoj byl ovlivněn oživením investic, průmyslové výroby a obchodu, přetrvávajícími příznivými finančními podmínkami a podpůrnými hospodářskými politikami. Současně došlo k širokospektrálnímu oživení ekonomik vedoucímu k vyšší synchronizaci hospodářských cyklů.
V rámci jednotlivých seskupení zemí se na rychlejším růstu světového hospodářství podíleli především vyspělé ekonomiky, ve kterých aktivita rostla rychlejším tempem ve srovnání s původními očekáváním.

aktivita rostla rychlejším tempem ve srovnání s původními očekáváním
aktivita rostla rychlejším tempem ve srovnání s původními očekáváním

K dynamičtějšímu růstu současně přispěly i rozvíjející se ekonomiky, v rámci kterých komoditní exportéři profitovali z rostoucích cen surovin.
Ve vyspělých ekonomikách ve většině zemí růst akceleroval. Svou výkonnost posílilo americké hospodářství, kdy příznivý vývoj na trhu práce a solidní růst reálných příjmů nadále stimuloval soukromou spotřebu. nejvýrazněji však ekonomiku podpořil investiční poptávka, když po propadu v předchozím roce došlo k silnému oživení infrastrukturních investic a investic do zařízení. V USA i v roce 2017 přetrvávaly příznivé finanční podmínky podmíněné dobíhajícím akomodativní měnovou politikou. V průběhu roku však Fed celkově třikrát zvýšil cílovou sazbu federálních fondů a v říjnu přistoupil k programu normalizace bilance, na jehož základě bude postupně redukovat držbu cenných papírů prostřednictvím snižování reinvestování splátek jistiny těchto cenných papírů. charakter americké ekonomiky budou v následujícím období formovat uvedené kroky spolu s nejrozsáhlejší daňovou reformou za ostatních 30 let, schválenou v závěru roku. globální ekonomiku podpořila i eurozóna. navzdory zpomalení domácí poptávky hospodářství profitovalo ze silnější exportní výkonnosti a pomalejšího
World Economic Outlook Update, January 2018.
růstu importů. Ekonomiku nadále podporovala pokračující uvolněná měnová politika. Na druhé straně růst globálního hospodářství tlumilo Spojené království, jehož ekonomická aktivita rostla nejpomalejším tempem za posledních pět let. Zpomalila se především soukromá spotřeba, kdy domácnosti omezily své výdaje v prostředí rostoucí inflacea klesajících reálných příjmů. překvapivě v prostředí zvýšené nejistoty související s budoucím nastavením vztahů s EU ekonomiku podržel investiční poptávka. Slabší kurz libry podpořil portál výkonnost, která spolu s slabším dovozy vedla k pozitivnímu dopadu čistého vývozu na ekonomiku. Na akcelerující cenový vývoj reagovala Bank of England zvýšením oficiální sazby poprvé za 10 let.