EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.

EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.

Řeznická 1486/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

IČO: 4825557

EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.
EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.

Datum vzniku a zápisu:
22. března 2011
Spisová značka:
B 17042 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.
Sídlo:
Praha 1, Řeznická 1486/5, PSČ 11000
Identifikační číslo:
24825557
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán – představenstvo:
člen představenstva:

JAN KAŠPÁREK, dat. nar. 10. března 1954
Nádražní 1144, 696 03 Dubňany
Den vzniku členství: 22. března 2011
Způsob jednání:
Společnost zastupuje člen představenstva.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

FPD CORPORATION CZ a.s., IČ: 276 43 549
Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 4. června 2014
Jediný akcionář:
FPD CORPORATION CZ a.s., IČ: 276 43 549
Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Akcie:
19 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Základní kapitál:
19 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12 000 000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.
EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.

Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále společně též jen Akcie).

Přednostní právo akcionářů:
Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem.

Upsání všech Akcií bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři – společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 276 43 549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 11445 (dále též jen Zájemce).

Akcie je možno upsat ve lhůtě 21dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Společnosti doručeno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Zájemce upisuje písemnou smlouvou uzavřenou se Společností dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, na níž musí být podpisy úředně ověřeny.

GIRA ART spol. s r.o. Identifikační číslo: 24814881Praha 1 – Nové Město, Řeznická 1487/7

Zdůvodnění emisního kursu:
Emisní kurs akcií se navrhuje ve výši jmenovité hodnoty akcií, protože i vlastní kapitál připadající na jednu akcii odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie.

Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč bude upsána emisním kursem 1 000 000,- Kč.

Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:
Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 dnů ode dne upsání Akcií.

Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. ve výši 12.000.000,- Kč za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena část peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za společností EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. ve výši 12 000 000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. března 2011 mezi Zájemcem, na straně jedné jako věřitelem, a společností EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí úvěru ve výši 100 000 000,- Kč (dále též jen Započtení pohledávek).

Akcionář ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh smlouvy o Započtení pohledávek.

Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:
Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií.
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů dozorčí rady: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

prodej činžovního domu v Praze (Nové Město- Jungmannova ulice)

Prodáváme udržovaný činžovní dům v Praze (Nové Město, ul. Jungmannova). Tato lokalita je kulturně atraktivní. Najdete zde obchody, restaurace, bary ale i přírodu a klid, což je důležité pro starší lidi a rodiny s dětmi. V centru jste za par minut a vše máte u ruky a to je veliká výhoda. Dům má 14 bytů, ve dvoře je garaz pro 3 auta.

prodej činžovního domu v Praze (Nové Město- Jungmannova ulice)
prodej činžovního domu v Praze (Nové Město- Jungmannova ulice)

 

Pro více informací o prodeji této nemovitosti nebo sjednání prohlídky kontaktujte Petra Kormundu, tel. 602 207 723, petr (a) atlas-reality.cz