Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons. Biologické účinky vybraných „nesmrtonosných zbraní“. Odtajněn dokument americké armády z roku 1998

… jedná se o odtajněn dokument z americké armády z roku 1998, který se dostal v roce 2006 na veřejnost díky žádosti jednoho občanského aktivisty.

… americká armáda má podle všeho už vyspělejší technologie, protože příslušný dokument již nepovažovala za nutné dále utajovat.

Struktura dokumentu:

Dokument se věnuje tématu několika skupin tzv. „Nesmrtonosných“ zbraní, přičemž při každé kategorii popisuje v podkapitolách: fyzikální princip fungování, princip vlivu na živé organismy, rychlost účinku, dobu trvání účinku, škálovatelnost síly účinku, míru citlivosti populace na daný efekt (většina technik pokrývala plných 100% populace), projev účinků na zasažené osobě / skupině, technologický stav vývoje zařízení a případné možnosti ochrany.

.
1) Microwave Heating / Mikrovlnný ohřev (str. 2)

… základní podstatou je to, že pomocí směrovaného mikrovlnného signálu je možné začít ohřívat tělo zaměřeného člověka a dostat ho do stavu umělé horečky s teplotami blízkými 42 C. Výsledkem takového stavu je ztráta vůle k odporu, pocit nemoci, ústupnost vůči nátlaku atd. Překročení teploty 42 C lze člověka zabít, překročení teploty 40 C narušuje fungování mozku (výpadky paměti, delirium, narušení rovnováhy až po trvalé poškození mozku)

… nevýhodou strategie je nutnost dostatečně dlouhého času potřebného k ohřátí cílové osoby (15-30 minut). Naopak pomalu probíhající proces ohřívání může zůstat člověkem zcela nepostrehnutý.

… účinnost zbraně je na plných 100% populace.

.
2) Microwave Hearing / Mikrovlnný přenos zvuků do hlavy oběti (str. 6)

… technologie, kdy určité mikrovlnné frekvence způsobují stimulaci sluchových orgánů a vytvářejí v člověku falešný pocit zvuku.

… zaměřené osobě je tak možné do hlavy posílat nejrůznější nepříjemné zvuky (hučení, bzučení, syčení, pískání), které danou osobu rozptylují a oslabují její vnímání skutečných zvuků. Dokonce je možné člověku do hlavy poslat signál v podobě hlasu, takže se člověk začne cítit jako blázen.

… přenášený zvuk je slyšet pouze v hlavě cílové osoby, mikrofony v blízkosti nic nezaznamenají.

… vojenské využití může být např. v podobě neviditelné komunikace s rukojmími, resp. pomocí dezorientace a frustrovaných nepřátel.

… na lidi s poškozeným sluchem zbraň neúčinkuje, falešný zvuk nedokáží uchem zpracovat.

… zajímavé je, že jako nosná frekvence je zmíněný signál 2450 MHz, což je shodou náhod signál wifi vysílačů a rezonanční signál molekul vody. K dosažení efektu stačí i velmi slabý signál.

.
3) Disruption of Neural Control / Narušení nervové kontroly nad tělem (str. 8)

… tato technologie se snaží pomocí pravidelně se opakujících ultrakrátkých velmi silných elektromagnetických pulzů vyvolat v mozku oběti situaci podobnou epileptickému záchvatu.

… výsledkem je ztráta kontroly nad tělem, křeče, ztráta vědomí, podle míry intenzity signálu. Při slabém signálu dochází jen k oslabení vůlí ovládaných pohybů, rozmazané vidění, výpadky krátkodobé paměti, zhoršená koordinace pohybů.

… použitím správné frekvence má být možné v budoucnu vyvolat u dané osoby ztrátu vůle, nebo naopak zvýšit agresivitu, sexuální chování nebo pocit hladu.

… i tato zbraň má mít dopad na víceméně 100% populace.

.

4) Accoustic Energy / Zvuková energie (str. 12)

… pomocí velmi hlasitého zvuku je možné způsobit nějakou formu synchronizován mezi nervovými zvukovými a motorickými signály. Výsledkem je ztráta motorické koordinace, dezorientace, stav motání hlavy, nevolnost a zvracení.

… dokument popisoval snahy dosáhnout těchto efekty pomocí velmi hlasitých (120-155 dB) normálních zvuků a pomocí infrazvuku (hlubokých tónů pod lidským prahem slyšitelnosti). Cílem zřejmě bylo dosáhnout situaci, kdy by byla osoba vystavena hlasitému infrazvuku, ale nebude ho slyšet a bude pouze vykazovat zdravotní problémy, které z něj vyplývají. Dokument však naznačil, že vliv hlasitého infrazvuku byl výrazně slabší, než u zvuků v lidské zóně slyšitelnosti.

… ochrana proti účinkům je používání chráničů uší proti zvukem.

.
5) Laser-Induced Biological Effects / Laserem vyvolané biologické efekty (str. 15)

… různé efekty, které lze dosáhnout pomocí cílení osoby laserovým paprskem (ať už viditelným nebo infračerveným)

… modrý laser způsobuje fotochemické poškození pokožky (tj trvalé zranění). Ostatní typy laserů se dají používat jako nesmrtonosného zbraň bez trvalých následků (pokud se správně nastaví intenzita)

… typický efekt je ohřátí zasaženého místa a způsobení popálenin nebo pocitu intenzivního tepla

… v případě směrování na oči je možné i s velmi nízkým výkonem dosáhnout dočasné nebo trvalé oslepení zasažené osoby. Výsledkem může být dočasná slepota (znemožňující osobě orientaci v tmavém prostředí, při řízení nebo zaměřování cílů), popáleniny oka, šedý zákal nebo zjizvení sítnice v oku.

Zdroje:

Moje poznámky k tématu:

Daný odtajněn dokument pochází z roku 1998, ale základní koncepty mikrovlnných zbraní se datují minimálně do roku 1971, přičemž již v roce 1979 byly tyto zbraně natolik vyspělé, že jejich CIA, americká armáda a různé soukromé korporace používali na terorizování svých odpůrců a na Skytel vraždy .

Například již v roce 1979 byla technologie natolik vyspělá, že bylo možné pomocí těchto vysílačů posílat do hlav lidí plnohodnotnou hlasovou konverzaci, včetně čtení myšlenek oběti pomocí implantovaných mikročipů, které umožňovaly formu obousměrného mentálního dialogu trýznitelů se svou obětí (tj „hlasy“ v hlavě oběti sarkasticky reagovali na to, na co právě oběť myslela). (Detailní info o způsobu fungování zde https://archive.org/details/OperationMindControlResearchersEdition/page/n535 str. 527-528). Lidé, kteří se stávali terčem tohoto teroru, neměli úniku a obvykle končily sebevraždou nebo na psychiatrii s diagnózou paranoidní schizofrenie.

Až do nedávné doby jedinou obranou proti mikrovlnným zbraním byla alobalových fólie (i velmi tenká elektricky vodivá hliníková fólie dokáže odrážet mikrovlnný signál bez ohledu na jeho frekvenci). Aby se lidé příliš neuchylovaly k této formě obrany, byla záměrně mezi veřejnost vypuštěna diskreditačná kampaň zesměšňující téma jako paranoidní výplod konspiračních teoretiků a zesměšňována pojmy typu „alobalových čepice“ a „omotejte si celou hlavu / dům alobalem“. Smutné je, že právě tato strategie byla často jedinou alespoň trochu účinnou obranou obětí proti před veřejností utajovaným „nesmrtonosným“ zbraním.

(Poznámka: v dnešní době existuje výrazně více technik ochrany, od nejrůznějších měřičů frekvencí až po speciální látkové tkaniny s vetkanými kovovými vlákny, na pohled vypadajícími jako běžná textilie. Přesto i dnes táhnou útočníci za delší konec provazu a stále jsou ve výrazně výhodnější pozici než jejich bránící se oběti)

Do kategorie používání těchto zbraní spadají nekonečné případy z celého světa, které popisují příběhy lidí teroristů v jejich vlastních domech:

příklady z Německa: http://www.mikrovlna.wg.am/index/ (slovenský překlad)
příklady z Velké Británie: https://stop007.org/home/about/
příklady z Holandska: https://www.electronischewapens.nl/
případy z České republiky: https://tadesco.org/jsou-utoky-smerovymi-mikrovlnymi-zbranemi-paranoia-nebo-skutecnost/, https://www.petice.com/forum/36352
a fakticky z každé země na světě, od Ruska, přes Polsko až po Čínu.
Velký problém těchto útoků je, že často se jedná o soukromé iniciativy jednotlivců, kteří se chtějí někomu pomstít (manželce, sousedům, otravným občanským aktivistům, neochotným úředníkem, neochotní majiteli zajímavé nemovitosti) a zároveň mají potřebné technické znalosti, aby si danou elektromagnetickou zbraň buď svépomocí postavili nebo mají kontakty na soukromého dodavatele, který jim zařízení diskrétní zapůjčí nebo prodá. Jelikož tyto zbraně oficiálně „neexistují“, oběť nemá šanci se domoci ani policejní ochrany ani soudní spravedlnosti.

Související články: