informace o extázi – taneční droga, která může zabíjet

Informace o extázi
Extáze je taneční droga, která může zabíjet
Vědci zjistili, že populární taneční droga extáze může být smrtelná.

Extáze (chemicky 3,4-methylendioxymethamfetamin, zkráceně MDMA) patří mezi uměle připravené drogy podávané obvykle ve formě tablet či tobolek. Patří mezi amfetaminy. Účinky se přirovnávají ke kombinaci mírných halucinogenů a amfetaminů. Droga má značné stimulační účinky, takže je konzument schopen zvýšené fyzické aktivity, aniž by pociťoval odpovídající únavu. To může vést ke kolapsu organismu následkem fyzického vyčerpání. Mírné psychedelické účinky se projevují především v nárůstu empatie, příjemných pocitů a laskavosti.

Rizika extáze jsou specifická v podstatě dvě:

  1. Neodhadnutelné složení „tablety“ – otrava jedy
    Droga je distribuovaná v barevných tabletkách, většinou s potiskem. Často je kontaminovaná toxickými příměsemi, které mohou být v určitém kontextu i smrtelné. Testování extází pracovníky neziskovek přímo na parties přestalo být státem podporováno jako „příliš podpůrné k braní“, a tak se každoročně nevyhneme zprávám o úmrtí mladého člověka pod vlivem extáze.
  1. Předávkování a dehydratace
    Extáze účinkem nastupuje později, netrpělivý účastník party si může po chvíli říct, že „nic“ a požije další tabletu – pak už se efekt nedá zastavit. Bezuzdné víření po parketu, absence pocitu žízně a potřeby odpočinout může vyústit v přehřátí organismu, termický kolaps a smrt.