Vše o zásobování pitnou vodou

Vše o zásobování pitnou vodou 2
Vše o zásobování pitnou vodou 2

Každý den se staráme o bezchybný provoz více než 400 km vodovodů a více než 100 vodovodů v oblastech obcí Městec Králové. K síti je připojeno více než 14 000 připojení, které dodávají pitnou vodu přibližně 55 000 uživatelům.

Pravidelná údržba

Promyšlená plánovaná údržba vodovodních potrubí, zařízení a zařízení má klíčový význam jak z hlediska bezpečnosti zásobování pitnou vodou, tak z hlediska snižování ztrát vody. Plánovaná údržba zahrnuje pravidelnou výměnu vodoměrů, údržbu hydrantů, údržbu domovních přípojek, údržbu ventilů a údržbu zařízení.

Pravidelné změny vodoměru

Účtovací vodoměry musí být udržovány v souladu s platnou legislativou a pravidelně měněny každých 5 let. Za tímto účelem je nutné ročně vyměnit více než 2700 vodoměrů různých rozměrů.

Poruchy veřejného vodovodu

Vše o zásobování pitnou vodou 1
Vše o zásobování pitnou vodou 1

Kromě plánované údržby je zásadní rychlá a účinná nouzová údržba v případě poruch veřejného vodovodu.

V případě, že zaznamenáte poruchu veřejného vodovodu nebo poruchu vodovodu, jsme rádi za vaši pomoc při včasném zjištění.

Všechny připomínky prosím zasílejte na telefonní číslo  01 729 54 30  nebo  01 729 54 60 , protože služba brankáře je poskytována 24 hodin denně. V případě nočního hovoru je možné, že hlídka hlídá, ale co nejdříve vám zavolá zpět. Při hlášení zjištěné poruchy je důležitý přesný popis místa poruchy, stejně jako další pozorování.

Vzdálené monitorování

Vzdálené monitorování nebo telemetrie je technologie, která nám umožňuje sledovat většinu zařízení na zásobování vodou (jako jsou čerpací stanice, vodní nádrže atd.) I na kanalizační síti. V obcích Domžale, Mengeš a Trzin jsou všechna hlavní zařízení vodovodu již zahrnuta do dálkového monitorování, zatímco oblasti obcí Lukovica a Moravče jsou zahrnuty pouze částečně. Vzdálené monitorování nejvíce přispívá k  zabezpečení, spolehlivosti, optimalizaci  a archivaci vývoj ve vodovodním a kanalizačním systému a také pomáhá snížit náklady na monitorování a okamžité kroky v případě nepříjemných situací. Přenos dat z kontrolovaných zařízení probíhá prostřednictvím rádia a přijímací a řídící středisko se nachází v vrátnici společnosti. Všechna přijatá data, která se odchylují od obvyklých hodnot, jsou v případě poplachu předána na telefonní číslo osoby ve službě.

Vše o zásobování pitnou vodou 3
Vše o zásobování pitnou vodou 3

Způsoby informování uživatelů o zásobování pitnou vodou

V případě neočekávaného narušení dodávky pitné vody se řídíme pečlivě připraveným plánem informování uživatelů o narušení a opatřeních.