Ve Spojených státech získává vláda moc vládnout od lidu

Ve Spojených státech získává vláda moc vládnout od lidu. Máme vládu lidu, prostřednictví lidu a pro lidi.

Ve Spojených státech získává vláda moc vládnout od lidu
Ve Spojených státech získává vláda moc vládnout od lidu

Občané ve Spojených státech formují svou vládu a její politiku musí se naučit důležité veřejné záležitosti a zapojit se do svých komunit. Učení o Američanech vláda vám pomůže porozumět vašim právům a povinnostem a umožňuje vám plně se účastnit Americký politický proces. Zakladatelé této země rozhodli, že Spojené státy by měly být zástupcem
demokracie. Chtěli národ ovládaný zákony, nikoli lidmi. V reprezentativní demokracii si lidé volí úředníci činit zákony a zastupovat jejich názory a obavy ve vládě. Následující část vám pomůže rozumíte principům americké demokracie, americkému vládnímu systému a důležitým právům a odpovědnosti občanství USA.