opět další podvodný e-mail na seznámení, který jste možná také dostali

Irinulichka Irinuluska <wood-craft47@car.ocn.ne.jp>
Irinulichka Irinuluska <wood-craft47@car.ocn.ne.jp>

Hello charming man, It appears to me you happen to be somebody I am in search of. Please tell me more about yourself. Send me your images also. My name is Irina, Currently i’m thirty eight years old. I wonder your actual age? I’m in search of anyone who might be older than me.I’am located plus was created in Ukraine. Which area you are now living? I like to get to know a person with whom i find in common interests. I’m trying to get the one with intentions of the solid concrete.I’d actually like to start a communication with you. I hope that you are attracted, and the following letter wouldn’t stay with no particular attention.I must ask you to remember to deliver me your illustrations or photos, thus we can learn each other much faster.With this message I will send a picture of me, and possibly you’re going to enjoy it.

If you are interested in me Please answer ONLY to my private e-mail: Successgoodl@yandex.com

If you will not like it, you may erase my message. Irinusichka,

Received: from mogw1036.ocn.ad.jp ([153.149.231.42])
by icewarp.savana.cz (IceWarp 11.2.1.1 RHEL6 x64) with ESMTP id 201902070051594590
for <miroslav.jatro@uganda.com>; Thu, 07 Feb 2019 00:51:59 +0100
Received: from mf-smf-ucb021c2 (mf-smf-ucb021c2.ocn.ad.jp [153.153.66.137])
by mogw1036.ocn.ad.jp (Postfix) with ESMTP id 345F3B8023E;
Thu, 7 Feb 2019 08:51:56 +0900 (JST)
Received: from ocn-vc-mts-102c1.ocn.ad.jp ([153.153.66.81])
by mf-smf-ucb021c2 with ESMTP
id rWiIghMMMHfDLrWyygpHPo; Thu, 07 Feb 2019 08:51:56 +0900
Received: from smtp.ocn.ne.jp ([153.149.227.166])
by ocn-vc-mts-102c1.ocn.ad.jp with ESMTP
id rWyhgH8fR8o4xrWyhgLKfZ; Thu, 07 Feb 2019 08:51:56 +0900
Received: from localhost (unknown [112.208.243.113])
by smtp.ocn.ne.jp (Postfix) with ESMTPA;
Thu, 7 Feb 2019 08:51:38 +0900 (JST)
To: <ky3@tiscali.it>
From: Irinulichka Irinuluska <wood-craft47@car.ocn.ne.jp>
Reply-To: Irinulichka Irinuluska <wood-craft47@car.ocn.ne.jp>
Errors-To: Irinulichka Irinuluska <wood-craft47@car.ocn.ne.jp>
Subject: Woha my awesome friend
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary=“cdcf37959af045f8264f73bef65c1074″
Date: Thu, 07 Feb 2019 00:51:38 +0100
Message-ID: <20190207005139.8805.wood-craft–@car.ocn.ne.jp>
X-Spam-Status: No, hits=1.94 required=5.00 tests=SPF_PASS=0.00,MIME_HTML_ONLY=1.10,HTML_MIME_NO_HTML_TAG=0.64,HTML_MESSAGE=0.20
version=3.3.2
X-Spam-Level: *
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (1.1) on icewarp.savana.cz

Ahoj okouzlující člověče, zdá se mi, že jsi náhodou někdo, koho hledám. Prosím, řekněte mi více o sobě. Pošlete mi také své obrázky. Jmenuji se Irina, v současné době mi je třicet osm let. Zajímalo by mě, jaký je tvůj skutečný věk? Hledám kohokoli, kdo by mohl být starší než já. Jsem umístěn plus a byl vytvořen na Ukrajině. Ve které oblasti nyní žijete? Rád poznávám osobu, se kterou se setkávám ve společných zájmech. Snažím se dostat ten s úmysly z pevného betonu. Rád bych skutečně začal s vámi komunikovat. Doufám, že vás přitahuje, a následující dopis by nezůstal bez zvláštní pozornosti. Musím vás požádat, abyste si pamatovali, abyste mi dodali své ilustrace nebo fotografie, takže se můžeme navzájem učit mnohem rychleji. S touto zprávou pošlu obrázek mě a možná si to užijete.

Máte-li o mě zájem, odpovězte POUZE na můj soukromý e-mail: Successgoodl@yandex.com

Pokud se vám nebude líbit, můžete smazat mou zprávu. Irinusichka,