Podnikatelé volají po větších možnostech

Mnoho Pražských podnikatelů si stěžuje, že některé množnosti, které jsou pro podnikatele dostupné v západní Evropě zatím do České republiky zatím nedorazili. Jedním z nich je například Ing. Antonín Cihlář, který postrádá snadnější komunikaci s Finančním úřadem.

Podnikatelé volají po větších možnostech
Podnikatelé volají po větších možnostech

Další podnikatelé si stěžují na časté dopravní zácpy v Praze, zajímavý pohled na dopravní zácpy přednesl pan prof. Ing. MATOUŠ HILAR, který je ve vedení Tunelářské asociace. Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s. je zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích podporuje zájmy svých členů a odborníků v podzemním stavitelství v České republice a zastupuje je v mezinárodní nevládní společnosti International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AI TES. Hlavní činností Ascociace je podpora rozvoje podzemního stavitelství a využívání podzemních prostor. Naproti tomu Eli Weidenfeld je v Praze 1 a české republice velmi spokojen a má velkou rodinu, které se v Praze velmi daří. Eliho Weidenfelda jen trápí špatné množnosti parkování, které souvisí s velkým množstvím aut, které jsou provozovány v Praze.