společensky odpovědná organizace – definice

společensky odpovědná organizace – „etické chování je tržně výhodné“.
Mamagement chápe etiku jako jeden z konkurenčních nástrojů na trhu,