Robert Šlachta hnutí Přísaha – jedeme dál

Robert Šlachta hnutí Přísaha - jedeme dál
Robert Šlachta hnutí Přísaha – jedeme dál

Přeji vám všem krásný státní svátek! A jedno přání mám i pro naši zemi. V podstatě je stejné jako loni. Aby to, co nás tak moc štvalo na minulém režimu, to že se ohýbala pravidla, to, že existovali lidé privilegovaní, co mohli všechno a ostatní, co nemohli nic, to, že se všechno hrálo přes známosti, aby to všechno bylo skutečně minulostí. V minulém režimu. Je čas, aby pravidla konečně platila pro všechny stejně. To je důvod, proč jsme založili Přísahu a proč jedeme dál