prezident Borut Pahor

Během své dlouhé politické kariéry byl prezident Borut Pahor zvolen členem Evropského parlamentu a byl předsedou Národního shromáždění a předsedou vlády Slovinské republiky. V prosinci 2012 byl volen čtvrtým prezidentem Slovinské republiky 67,37 procenty voličů. V listopadu 2017 byl znovu zvolen na druhé funkční období.

prezident Borut Pahor
prezident Borut Pahor

Po celou svou politickou kariéru zůstal prezident Pahor pevným věřícím v stále užší unii, jednotný, svobodný a mírový. Budoucnost vidí v užší integrované Evropě, konkurenceschopné na globálním trhu a lépe vybavené pro zvládání globálních výzev. K dosažení tohoto cíle je přesvědčen, že Evropa musí definovat svou dlouhodobou vizi, což lze dosáhnout pouze prostřednictvím širší debaty – prostřednictvím nové úmluvy. Prezident Pahor vidí dlouhodobou vizi v takzvané „Spojených státech Evropy“, politické unii sui generis založené na konsensu všech jejích občanů. Průběh další integrace v Evropě nemůže sledovat americký vzorec „tavicího hrnce“, ale jeho vlastní jedinečný koncept federalismu založený na rovnováze mezi jednotou a rozmanitostí.

Prezident Pahor se obává, že v případě neexistence dlouhodobé vize by EU mohla zažít postupné uvolňování společných politik a ztrátu důvěry občanů ve sjednocenou Evropu, což by mohlo ohrozit základy míru, bezpečnosti a prosperity na starém kontinentu. Známky toho lze pozorovat již během nedávné migrační krize, kdy se Evropská unie nedokázala rychle a efektivně zabývat krizí. Podle předsedy Pahora je migrační krize jasným znakem toho, že je třeba zlepšit institucionální rámec EU. Vyzývá proto k širší veřejné debatě o budoucnosti Evropy.

Borut Pahor se narodil 2. listopadu 1963 v Postojně. Vystudoval politologii se zaměřením na mezinárodní vztahy. V roce 1987 získal za své diplomové práce cenu Prešeren a Zore z tehdejší Fakulty sociologie, politologie a žurnalistiky, Lublaňské univerzity.

Svou profesní kariéru zahájil v roce 1990 jako delegát tehdejšího shromáždění Slovinské republiky, kde také předsedal Výboru pro mládež a Výboru pro mezinárodní záležitosti.

V roce 1992 byl zvolen poslancem do Národního shromáždění. Během svého funkčního období 1992–1996 působil v Shromážděné komisi pro záležitosti EU, Komisi pro dohled nad bezpečnostními a zpravodajskými službami a Výboru pro obranu; vedl také slovinskou delegaci v Parlamentním shromáždění Rady Evropy.

V roce 1993 se stal místopředsedou Sjednoceného seznamu sociálních demokratů (ZLSD).

V roce 1996 byl znovu zvolen do funkce zástupce poslance Národního shromáždění. Do dubna 1997 byl jeho místopředsedou a byl členem Výboru pro mezinárodní vztahy, Ústavní komise a Výboru pro obranu, předsedou Delegace národního shromáždění v Parlamentním shromáždění Rady Evropy a člen výkonného výboru meziparlamentní unie.

Na 3. kongresu ZDSL v březnu 1997 v Lublani byl zvolen novým vůdcem strany.

V parlamentních volbách v roce 2000 byl zvolen poslancem a stal se předsedou Národního shromáždění.

V červnu 2001 byl na stranickém kongresu v Koperu znovu zvolen vůdcem ZLSD.

V červnu 2004 byl před koncem svého funkčního období ve slovinském národním shromáždění zvolen na základě preferenčního hlasování za poslance Evropského parlamentu. Tam byl členem Socialisticko-demokratické skupiny, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro ústavní záležitosti a byl místopředsedou delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko.

Z jeho iniciativy byla strana přejmenována na sociální demokraty (SD) na 5. kongresu ZLSD v dubnu 2005 v Lublani.

Parlamentní volby v roce 2008 přinesly sociálním demokratům relativní vítězství. Na základě výsledku voleb a po konzultaci se zástupci skupin jmenoval prezident Slovinské republiky Danilo Türk formátora Boruta Pahora, který byl dne 7. listopadu potvrzen hlasováním v Národním shromáždění. Dne 21. listopadu 2008 byla přísaha nová vláda a na její úvodní zasedání se sešla dne 22. listopadu 2008.

Vládní koalice zahrnovala sociální demokraty (SD), stranu Zares – Nová politika (Zares), Demokratickou stranu důchodců Slovinska (DeSUS) a Liberální demokracii Slovinska (LDS).

Borut Pahor ukončil své funkční období předsedou vlády brzy poté, co ztratil důvěru. Dne 20. září 2011 Národní shromáždění Slovinské republiky zamítlo všechny kandidáty na ministerské hlasování v balíčku.

V parlamentních volbách v roce 2011 byl kandidátem na seznamu SD v Nové Gorici a byl zvolen poslancem.

Dne 2. června 2012 oznámil, že letos na podzim proběhne v prezidentských volbách. Ve druhém balíku