Pojištění nemovitostí je po jejich nákupu je rozumné

Pojištění vašich nemovitostí je rozumné opatření k ochraně vašeho majetku. Pokud nastane škoda uhradí jí pojišťovna.

Pojištění nemovitostí
Pojištění nemovitostí

Pojištění domácnosti v Česku zdaleka nemá každá rodina. Pouze třetina Čechů považuje za nutné chránit svůj majetek nejen dobrými zámky či mřížemi, ale i pojištěním domácnosti. Za první tři měsíce v roce 2016 likvidovali hasiči v České republice 4700 požárů, což bylo o téměř třetinu více než za stejné období loňského roku, uvádí ministerstvo vnitra. Hasiči rovněž zasahovali u téměř osmi tisíc živelních pohrom. Pohroma se přižene, zničí dům nebo i byt pokud je například těsně pod střechou a vítr utrhne střechu. Když není pojištěn nešťastníkovi nikdo nevyplatí peníze, které by potřeboval na obnovu svého bydlení. Pojištění chrání věci ve vlastnictví členů domácnosti i věci cizí, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu). V rámci pojištění domácnosti mohou být pojištěny i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostory bytu, jako jsou kuchyňská linka, podlahy, obklady stěn a stropů, které si vyžádaly nemalé investice.

Možné živelní události proti kterým se lze pojistit

požár
výbuch
přímý úder blesku
záplava nebo povodeň
vichřice, krupobití
pád předmětů (stromů, stožárů, letadla)
zemětřesení
sesuv půdy, lavin, zřícení skal
tíha sněhu nebo námrazy