Operation Liberland – Trailer

Operation Liberland – Trailer from George Hooker on Vimeo.

 

Liberland je organizován po sítích jako mezinárodní projekt. Od roku 2015 přitom Jedličkova myšlenka zbrusu nového státu nasbírala desítky tisíc příznivců. V případě Liberlandu nelze mluvit o recesi, kterou předvádí například herec Bolek Polívka coby král Valašského království. „Projektu“ si všimla světová média, jako například New York Times, Washington Post, BBC, CNN, The Guardian, RT Today, Newsweek nebo Fox News, která nový stát vykreslují jako senzační novou zemi postavenou na ideji totální ekonomické svobody i moderního pojetí státu z hlediska jeho organizace. Liberland je spojován s podobně fungujícími mikrostáty i knížectvími. Známý je i případ Američana Heatona, provozujícího svoje vlastní království na súdánsko-egyptské hranici v poušti zvané Bír Tavíl.

 

Důvod, kde se u Víta Jedlička zrodila myšlenka na samostatný stát, můžeme najít v jeho proslovu, jejž pronesl na konferenci Strany svobodných občanů před několika málo roky. „Touha člověka po svobodném životě mimo spáry politiků je potřeba zabudovaná hluboko do myšlení většiny lidí. Narodili jsme se do světa, kde o polovině našeho příjmu rozhoduje stát. Ve světě regulovaném stovkami tisíc nařízení a regulací. Do systému, ve kterém se stává normou to, že bohatí okrádají skrz stát chudé a naopak,“ uvedl tehdy ještě ne jako prezident Liberlandu, aby pokračoval dál v duchu politicky vyhraněného postoje: „Drtivá většina našich spoluobčanů mylně věří, že žijeme v kapitalismu, a přitom jsme se již krátce po tom, co jsme se zbavili komunismu, vydali mílovými kroky směrem k eurosocialismu. Díky revoluci jsme získali značnou část osobních svobod, ale ekonomických svobod jsme získali pomálu. Na žebříčku ekonomické svobody jsme obsadili společně s Botswanou 52. místo a já si myslím, že by to České republice daleko více slušelo v první desítce.“