Nakládání s odpady

Nakládání s odpady
Nakládání s odpady

Již více než 25 let podporuje zvyšování povědomí, informace, události a další aktivity, které přispívají k vytváření zdravého prostředí.

Pokud váš projekt zajišťuje zachování čisté přírody, aktivního odpočinku, zdravého životního stylu, sladění rodinného a pracovního života, společensky odpovědného chování a chcete naši podporu, vyplňte formulář.

V každém domě začíná odpovědný přístup k odpadu. Likvidace odpadu je nejdražší způsob nakládání s odpady a zároveň je nejméně ekologický. Pokud důsledně separujeme odpad, chráníme životní prostředí a tím šetříme peníze. Díky systematické separaci komunálního odpadu mohou domácnosti snížit náklady na nakládání s odpady, stejně jako důslednou separací odpadu získáváme relativně čisté frakce, které lze znovu použít, recyklovat nebo použít k výrobě energie. Důsledným oddělením tak redukujeme:

  • množství odstraněného odpadu,
  • náklady na nakládání s odpady,
  • množství energie potřebné k výrobě nových produktů,
  • znečištění životního prostředí a spotřeba přírodních zdrojů nebo suroviny a šetří cenné místo na skládce.