mnohým regionům Česka hrozí sucho

Letošní duben byl nejteplejší v historii měření a mnohým regionům Česka hrozí sucho. I když v zimě u nás spadlo poměrně hodně srážek a chladnější byl i březen, duben byl až o šest stupňů Celsia teplejší než normál.

„Čím je vyšší teplota, tím je větší výpar vody z půdy. Pokud nepřijdou vydatnější srážky, koncem května může nastat katastrofa. Už nyní zemědělci počítají škody. Dalším důsledkem jsou požáry. V tomto období v minulosti nikdy nehořelo, „zdůrazňuje klimatolog Milan Koštur, podle kterého několik regiony u nás potenciálně ohrožuje nedostatek vody.

Podle Koštůra je v současnosti relativně největší sucho na severu země, na Ostravsku, Kokořínsku, Orlickoústecku. Kritické jsou však nížiny jako Polabská, které mají hluboko zdroje podzemní vody a těžké půdy. V minulosti se průměrně 65 procent srážek na Čechách vypařilo a zbytek odteklo, v současnosti se jich však vypařuje až 70 procent.

Slovensko není příliš bohaté na vodní zdroje. Mnohé řeky u nás pouze pramení a nemají stabilně vydatný tok, jako například Dunaj. „Stejně máme v Česku relativně málo srážek, zejména v zimě, a sněhovou pokrývku máme stále menší a menší. Trvalejší bývá nyní až v nadmořské výšce nad 1000 metrů, což je jen 5,4 procenta území Česka.

Jedinou šancí na adaptaci do budoucna je vytvářet zdroje vody na zavlažování. V době přebytku vody zadržet její maximum v zemi, v nádržích, mokřadech nebo v lesích tak, aby byla k dispozici, když jí bude nedostatek, „konstatuje přední český klimatolog, který dlouhodobě upozorňuje na měnící se klima v Česku.