Lutherova společnost

Lutherova společnost

Lutherova společnost (dále jen „LS“) vznikla v listopadu 2004 jako dobrovolné zájmové sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Cílem LS společnosti je šířit a rozvíjet duchovní odkaz Dr. Martina Luthera. LS se zaměřuje na poznání a prostředkování života a díla tohoto reformátora církve, jeho následovníků i všech nositelů jeho duchovního odkazu. LS své poslání realizuje vydáváním publikací, přednáškami, konferencemi, kursy, pořádáním různých dalších akcí a také navazováním styků s partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí.

Lutherova společnost
V Jirchářích 14/152
CZ-110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
IČO: 26679451, DIČ: CZ26679451, Neplátce DPH

:: Infoservis

K zasílání informací o činnosti Lutherovy společnosti se můžete přihlásit prostřednictvím našeho formuláře, nebo odesláním emailu na adresu info@luther.cz s uvedením předmětu zprávy INFOSERVIS – PRIHLASENI.