Kongresmanka Jackson Lee

Kongresmanka Jackson Lee považuje zdravotní péči za jeden z nejnaléhavějších problémů, kterým tato země i svět čelí. Byla pevnou zastánkyní legislativy, jejímž cílem je odstranit zdravotní rozdíly v této zemi, bojovat proti pandemii HIV / AIDS, bojovat s krizí dětské obezity, které tento národ čelí, a poskytovat zdravotní pojištění všem Američanům. Je přesvědčena, že kvalitní zdravotní péče by měla být dostupná a přístupná všem. Od té doby, co prezident vydal zákon o cenově dostupné péči, počet nepojištěných občanů klesl z 18 milionů na 11,9 milionu lidí, což je pokles o 66% u nepojištěných občanů.

Kongresmanka Jackson Lee
Kongresmanka Jackson Lee

Kongresmanka Jackson Lee plně chápe naléhavou potřebu poskytovat vysoce kvalitní, přístupný a cenově dostupný systém zdravotní péče pro všechny a tvrdě pracuje na řešení problému nepojištěných a nedostatečně pojištěných. V současné době existuje 47 milionů nepojištěných Američanů, z nichž devět milionů jsou děti. Dalších padesát milionů je nedostatečně pojištěno. Pro kongresmanku Jackson Lee je velmi důležité zajistit, aby každé dítě v této zemi mělo přístup k odpovídajícímu zdravotnímu pojištění.