globální růst zvýšil spotřebitelské ceny

V roce 2017 globální růst zvýšil spotřebitelské ceny, když pružně reagoval hlavně na ceny energetických komodit. Míru globální inflace tak ovlivnily především ceny energií, které se v porovnání s poklesem v roce 2016 meziročně během celého roku zvyšovaly.

globální růst zvýšil spotřebitelské ceny
globální růst zvýšil spotřebitelské ceny

K vyšší inflaci však přispěly i ceny potravin. ve vyspělých ekonomikách se průměrná míra inflace v roce 2017 přibližně zdvojnásobila, když vzrostla na 1,7% oproti 0,8% v roce 2016, avšak jádrová inflace zůstala stabilní. Na druhé straně v rozvíjejících se ekonomikách se růst spotřebitelských
cen mírně utlumil ze 4,3% na 4,1%.

globální růst zvýšil spotřebitelské ceny
globální růst zvýšil spotřebitelské ceny

Globální ceny komodit se v roce 2017 zvýšily.
Vzrostly jednak ceny energetických surovin, v rámci kterých meziroční růst průměrné ceny ropy o více než 20% odrážel globální poptávka, pokles zásob v USA i dohodu členských zemí OPEC-u a dalších producentů omezovat těžbu. Dynamicky se zvýšily také ceny kovů, které byly ovlivněny silným růstem stavebnictví a zpracovatelského průmyslu v Číně, současně je podporoval i příznivý výhled globální ekonomiky.
Průměrné ceny potravinových komodit na meziroční bázi poklesly, což bylo výsledkem vysoké úrovně globálních zásob a příznivého počasí.