Další podvodný e-mail na seznámení, který jste možná také dostali

Hi. I’m asking you do not be amazed to my letter. With your approval, I will report you more about myself. I’m finding a gentleman for a relation and spend time together. I am energetic, optimistic girl. I adore stargaze and rejoice life. I give preference to conduct recreation in good company. But inside of me right now is ice. I want to meet a man who melts the cold. I’m expect you can be my prince. You know, I’m an soulful girl, so to speak, I’m without complexes and without harmful addiction. I do not consume alcohol or take drugs. If you have no complexes and get ready to get in the world of pleasure and tenderness, if you are want outside of the joyless tiresome life keep colourful unforgettable fantasy, do not miss this luck, put all the work and email me as soon as possible! We could communicate and send photography, even intimate. Over time, of course, you would receive more of my pics and can to know me better.

Interested? Please reply ONLY to my regular
mail box: elmira. roslyakovaa @gmail.com

I think that I could like you and our attitude will keep on. Your Elmirik.

Elmuska Elmushka <hnp3733@nate.com>
Elmuska Elmushka <hnp3733@nate.com>

Ahoj. Žádám vás, abyste se na můj dopis nepřekvapili. S vaším souhlasem vám podám více informací o sobě. Hledám pána pro vztah a trávím čas společně. Jsem energická, optimistická dívka. Zbožňuji stargaze a raduji se ze života. Dávám přednost rekreaci v dobré společnosti. Ale uvnitř mě teď je led. Chci se setkat s mužem, který taje chlad. Očekávám, že můžete být mým princem. Víš, jsem oduševnělá holka, takže říkám, že jsem bez komplexů a bez škodlivé závislosti. Nepiji alkohol ani neberu drogy. Pokud nemáte žádné komplexy a připravte se na svět potěšení a něhy, pokud chcete mimo bezradný únavný život, udržujte pestrou nezapomenutelnou fantazii, nenechte si ujít štěstí, dejte veškerou práci a pošlete mi e-mail co nejdříve ! Mohli jsme komunikovat a posílat fotografie, dokonce i intimní. Postupem času byste samozřejmě dostali více mých fotek a mohli byste mě lépe poznat.

Zájem? Odpovězte prosím POUZE na mou běžnou poštovní schránku: elmira.roslyakovaa@gmail.com

Myslím, že bych vás mohl mít rád a náš přístup bude pokračovat. Váš Elmirik.

 

Received: from mailmtx1.nmail.com ([117.53.114.171])
by icewarp.savana.cz (IceWarp 11.2.1.1 RHEL6 x64) with ESMTP id 201907230832075940
for <miroslav.jatro@uganda.com>; Tue, 23 Jul 2019 08:32:07 +0200
Received: from [59.25.240.74] ([59.25.240.74])
by mailmtx1.nmail.com ([117.53.114.18])
with ESMTP id 1563863511.19794.3563060080.mailmtx1
for <>;
Tue, 23 Jul 2019 15:31:53 +0900 (KST)
To: <miosotises@wanadoo.fr>
Subject: Hi man,
X-TERRACE-DUMMYSUBJECT: Terrace Spam system *
From: Elmuska Elmushka <hnp3733@nate.com>
Reply-To: Elmuska Elmushka <hnp3733@nate.com>
Return-Path: hnp3733@nate.com
Errors-To: Elmuska Elmushka <hnp3733@nate.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary=“3b61d4f4a5cb013e01624a81c240bce9″
Date: Tue, 23 Jul 2019 08:31:59 +0200
Message-ID: <20190723083159.4357.hnp—-@nate.com>
X-TERRACE-SPAMMARK: NOT spam-marked.
(by Terrace)
X-TERRACE-PEERIP: 59.25.240.74
X-TERRACE-CLASSID: Terrace Spam system
X-Spam-Status: No, hits=0.94 required=5.00 tests=SPF_PASS=0.00,SPF_HELO_NONE=0.00,MIME_HTML_ONLY=0.10,HTML_MIME_NO_HTML_TAG=0.64,HTML_MESSAGE=0.20
version=3.3.2
X-Spam-Level:
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (1.1) on icewarp.savana.cz