Boj proti drogám Severní Alabama

Severní Alabama má skutečný problém s drogami, zejména drogami založenými na opioidech. Místní pracovníci činné v trestním řízení ve čtvrtém okresu dělají vše pro to, aby bojovali proti tomuto problému, který ničí životy a rodiny. Ze setkání s místními občany a vymáháním práva v severní Alabamě jsem viděl důkazy o tom, co tyto drogy dokážou.

Boj proti drogám Severní Alabama
Boj proti drogám Severní Alabama

Na federální úrovni můžeme udělat pár věcí, které můžeme pomoci našim místním úředníkům. Zaprvé, budu vytrvale a agresivně pokračovat v hledání způsobů, jak může federální vláda spolupracovat se státními a místními úřady a zbavit se této hrozby. To částečně znamená financování programů, jako jsou drogové soudy, které se osvědčily v boji proti nelegálním drogám. Protidrogové soudy účinně snižují užívání drog mezi účastníky programu. Na státní úrovni je klíčovým prvkem odsouzení obchodníků.

Důležitou součástí této rovnice je také financování. Při práci ve Výboru pro prostředky jsem usilovně pracoval na tom, aby místní donucovací orgány v okrese získaly zdroje, které potřebují k výkonu své práce.

A konečně můžeme být agresivní při zvyšování povědomí o této záležitosti. Čím více informací, které jsme schopni poskytnout rodičům, tím lepší práci budou moci dělat při rozhovoru se svými dětmi o nebezpečích drog a jejich sledování.