amorální organizace – definice

amorální organizace – chování podniku se rozumí jako etické, pokud nejsou nekalé praktiky odhalené. Ztráty způsobené odhalením neetického, případně nelegálního chování jsou považovány za nutné náklady podnikání. vše je podrobeny maximalizaci zisku, podnik nevyužívá etický kodex ani žádný podobný nástroj,

amorální organizace - definice
amorální organizace – definice