Lehman Brothers – Lehmanův dlouhý stín

Lehmanův dlouhý stín:

Před deseti lety se Lehman Brothers dnes ocitl ve smrtelných věcech na cestě k bankrotu, který by pomalu zpomaloval finanční krizi do systémového požáru s pěti alarmy. Dnes a zítra se spisovatelé Bloombergových názorů dívají zpět na krizi a zhodnotí, co jsme se naučili a kde jsme stále zranitelní.

Před deseti lety se v důsledku zhoršující se krize hypoték v oblasti hypoték americká vláda ujala toho, co se jen málo odvážilo: umožnila velké investiční bance Lehman Brothers Holdings Inc. podat návrh na konkurz. Během několika dní šokové vlny zmrzačily největší pojišťovnu v zemi, spustily běh na fondy peněžního trhu a urychlily finanční krizi, které by nakonec zničilo miliony pracovních míst. Jen díky slibu biliónů dolarů na podporu finančního systému a vynaložení dalších stovek miliard na fiskální stimuly se vláda podařilo zabránit nejhorší hospodářské katastrofě od doby, kdy se Velká hospodářská krize stala nejhorší.

Důsledky tohoto debaklu dnes přetrvávají. Jen v USA se odhaduje, že odhadovaná roční ekonomická produkce ve výši 1,4 bilionu dolarů nebude nikdy obnovena – ztráta, která vážně vážila chudé. Náklady na posílení hospodářství zanechaly státy s pokročilými zeměmi hlubší dluhy než kdykoli před druhou světovou válkou a vyčerpali finanční zdroje, které centrální banky budou muset bojovat proti další recesi. Populismus, který uchopil rozvinutý svět a který přivedl Donalda Trumpa k moci, lze vysledovat tak, jak krize – a podívaná vlád neměla jinou možnost, než zachránit odpovědné osoby – podkopala důvěru v podnik.

Vzhledem k rozsahu škody by zkušenosti měly být všudypřítomné do vzpomínek politiků. Je šokující vidět, jak rychle zapomněli a jak křehký zůstává finanční systém.

Získaná ponaučení by měla vést ke smysluplným změnám jednotlivců a institucí. To se do značné míry stalo v průběhu desetiletí od doby, kdy finanční krize téměř sklouzla světovou ekonomiku do dlouhotrvající deprese, která by přinejmenším generaci zničila živobytí. Existují však také důsledné ponaučení, které nebyly dostatečně internalizovány; a některé, které nebyly v době krize předvídány, ale jsou nyní naléhavé a důležité.

COTONADA s.r.o. , Sulislav IČO 29106117

Journal of Ecclesiastical history

COTONADA s.r.o. , Sulislav IČO 29106117
COTONADA s.r.o. , Sulislav IČO 29106117

IČO: 29106117
Z. KAPITÁL: 200000 Kč
SCHRÁNKA: rj2tk79
DIČ (DPH): CZ29106117, Detail plátce DPH
ADRESA: Sulislav 7, 349 01 Sulislav

Údaje o subjektu DPH
DIČ: CZ29106117 Právnická osoba
Obchodní firma / název:
COTONADA s.r.o.
Sídlo: SULISLAV 7
349 01 STŘÍBRO
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště ve Stříbře, Revoluční 1010, STŘÍBRO, tel.: 374 612 303
Údaje zobrazeny dne 14.09.2018
Údaje o nespolehlivém plátci DPH
Nespolehlivý plátce: NE
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Datum zveřejnění
4000003664/8040 15.03.2016

Údaje o registraci k DPH

Typ registrace Registrace platná od: Registrace platná do:
Plátce 27.10.2010

Miroslav Doleček okres Ústí nad Orlicí

Jméno a příjmení:
Miroslav Doleček
Adresa sídla:
okres Ústí nad Orlicí

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání:
Zednictví
Druh živnosti:
Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:
21.06.1999
Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Druh živnosti:
Ohlašovací volná
Obory činnosti:
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Zahájeno: 30.10.2017
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zahájeno: 30.10.2017
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 30.10.2017
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 30.10.2017
Poskytování technických služeb
Zahájeno: 30.10.2017
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Zahájeno: 30.10.2017
Vznik oprávnění:
30.10.2017
Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

 

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Miroslav Doleček

Tato stránka obsahuje údaje firmy Miroslav Doleček ze živnostenského rejstříku. Údaje byly staženy dne 5. listopadu 2017 a dle údajú systému ARES nebyly do dnešního data změněny.

Ulrich Velenus – Oldřich Velenský

Ulrich Velenus – Oldřich Velenský – a jeho pojednání proti papežství (Studie ve středověku a reformační myšlení, č. 19) (anglická a mnohojazyčná verze) Hardcover – 1. srpna 1976
Dr. Stieber writes clearly, if somewhat wordily; while his style possesses idiosyncracies which tend to become irritating after as time. Nevertheless, the main argument is convincingly maintained, in considerable detail, and with exhaustive footnoting.

Lutherova společnost

Lutherova společnost

Lutherova společnost (dále jen „LS“) vznikla v listopadu 2004 jako dobrovolné zájmové sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Cílem LS společnosti je šířit a rozvíjet duchovní odkaz Dr. Martina Luthera. LS se zaměřuje na poznání a prostředkování života a díla tohoto reformátora církve, jeho následovníků i všech nositelů jeho duchovního odkazu. LS své poslání realizuje vydáváním publikací, přednáškami, konferencemi, kursy, pořádáním různých dalších akcí a také navazováním styků s partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí.

Lutherova společnost
V Jirchářích 14/152
CZ-110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
IČO: 26679451, DIČ: CZ26679451, Neplátce DPH

:: Infoservis

K zasílání informací o činnosti Lutherovy společnosti se můžete přihlásit prostřednictvím našeho formuláře, nebo odesláním emailu na adresu info@luther.cz s uvedením předmětu zprávy INFOSERVIS – PRIHLASENI.

Globální etický kodex pro cestovní ruch

Základním referenčním rámec pro zodpovědný a udržitelný cestovní ruch je Globální etický kodex pro cestovní ruch (GCET), který představuje komplexní soubor zásad určených pro vedení klíčových aktérů v rozvoji cestovního ruchu. Zaměřuje se na vlády, cestovní ruch, obce i turisty a snaží se maximalizovat přínosy tohoto odvětví a minimalizovat jeho potenciálně negativní dopad na životní prostředí, kulturní dědictví a společnosti po celém světě.

Přijatá v roce 1999 Valným shromážděním Světové organizace cestovního ruchu, jeho uznání ze strany Organizace spojených národů o dva roky později výslovně povzbudilo UNWTO k podpoře účinného sledování jeho ustanovení. Přestože kodex není právně závazný, představuje mechanismus dobrovolného provádění tím, že uznává roli Světového výboru pro etiku cestovního ruchu (WCTE), na který mohou zúčastněné strany předložit věc týkající se aplikace a výkladu dokumentu.

10 principů kodexu dostatečně pokrývá hospodářské, sociální, kulturní a environmentální složky cestovního ruchu a cestovního ruchu:

 

1. Porozumění a prosazování společných etických hodnot pro lidstvo, s postojem tolerance a respektu k rozmanitosti náboženských, filozofických a morálních přesvědčení, jsou základem i důsledkem zodpovědného cestovního ruchu; zainteresované strany v oblasti rozvoje cestovního ruchu a samotní turisté by měli sledovat sociální a kulturní tradice a praktiky všech národů, včetně menšin a domorodých národů, a uznat jejich hodnotu;

2. Činnosti v oblasti cestovního ruchu by měly být prováděny v souladu s atributy a tradicemi hostitelských regionů a zemí as ohledem na jejich právní předpisy, postupy a zvyky;

3. Hostitelské komunity na jedné straně a místní odborníci na straně druhé by se měli seznámit s turisty, kteří je navštěvují, a respektovat je a seznámit se s jejich životním stylem, chutí a očekáváním; vzdělávání a odborná příprava poskytovaná odborníkům přispívají k pohostinnému přijetí;

4. Úkolem veřejných orgánů je poskytovat ochranu turistům a návštěvníkům a jejich věcem; musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti zahraničních turistů z důvodu jejich zvláštní zranitelnosti; měly by usnadnit zavádění specifických informačních prostředků, prevence, bezpečnosti, pojištění a pomoci v souladu s jejich potřebami; útoky, únosy, únosy nebo hrozby pro turisty nebo pracovníky v odvětví cestovního ruchu, jakož i úmyslné zničení turistických zařízení nebo prvků kulturního nebo přírodního dědictví by měly být vážně odsouzeny a potrestány v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy;

5. Cestující by turisté a návštěvníci neměli spáchat žádný trestný čin nebo jakýkoli čin považovaný za trestný podle zákonů navštívené země a zdržet se jakéhokoli jednání považovaného za urážlivé nebo škodlivé pro místní obyvatelstvo, nebo by mohlo poškodit místní prostředí; měly by se zdržet veškerého obchodování s nedovolenými drogami, zbraněmi, starožitnostmi, chráněnými druhy a výrobky a látkami, které jsou nebezpečné nebo zakázané vnitrostátními předpisy;

6. Turisté a návštěvníci mají povinnost seznámit se ještě před odjezdem s charakteristikami zemí, které se chystají navštívit; musí být informováni o zdravotních a bezpečnostních rizicích spojených s jakýmikoli cestami mimo své obvyklé prostředí a chovat se takovým způsobem, aby tato rizika byla minimalizována.

Doporučení týkající se zodpovědného využívání ratingů a recenzí na digitálních platformách

Doporučení týkající se zodpovědného využívání ratingů a recenzí na digitálních platformách
Světový výbor pro etiku cestovního ruchu

Doporučení týkající se zodpovědného využívání ratingů a recenzí na digitálních platformách
Doporučení týkající se zodpovědného využívání ratingů a recenzí na digitálních platformách

Během posledního desetiletí se uživatelská zpětná vazba vyvinula jako nepostradatelný nástroj nejen pro spotřebitele, ale také pro poskytovatele turistických služeb a operátory, kteří mohou přizpůsobit své výrobky a služby tak, aby lépe odpovídaly očekáváním spotřebitelů. V oblasti cestovního ruchu a cestovního ruchu se uživatelská hodnocení a recenze na digitálních platformách staly ústřední součástí procesu informování, výběru a rozhodování návštěvníků při výběru místa k návštěvě, k pobytu nebo k výběru restaurací.
Ačkoli neexistují žádné konsolidované mezinárodní údaje o tomto tématu, několik studií dává představu o potenciálním vlivu hodnocení a hodnocení v chování spotřebitelů. Podle studie Evropské komise si 82% respondentů přečetlo recenze spotřebitelů dříve nakupování.
Průzkum dokončený australskými spotřebiteli naznačuje, že 40% „vždy“ nebo „Často“ používaly recenze online k posouzení služeb zákazníkům a že spotřebitelé byli více ovlivňováni negativními než pozitivními přezkumy.

Průzkum dokončený australskými spotřebiteli naznačuje, že 40% "vždy" nebo "Často" používaly recenze online k posouzení služeb zákazníkům a že spotřebitelé byli více ovlivňováni negativními než pozitivními přezkumy.
Průzkum dokončený australskými spotřebiteli naznačuje, že 40% „vždy“ nebo „Často“ používaly recenze online k posouzení služeb zákazníkům a že spotřebitelé byli více ovlivňováni negativními než pozitivními přezkumy.

V současné době jsou k dispozici on-line miliony recenzí uživatelů týkajících se cestování. TripAdvisor sám dosáhl celkových 435 milionů cestovatelských recenzí a názorů, které pokrývají 6,8 milionu ubytování, restaurací a atrakcí. Například Yelp počítá s celkem 115 miliony recenzí místních firem po celém světě.

Co se týče typu zpětné vazby, kterou uživatelé mohou najít na digitálních platformách souvisejících s cestovním ruchem, je třeba rozlišovat mezi:

a) „přezkumy“, které obvykle obsahují více kvalitativních komentářů a popisů,

b) „ratingy“, které obvykle vykazují strukturovanější nebo kvantitativní hodnocení které odpovídají různým kategoriím a stupňům spokojenosti uživatele
může být součástí přezkumu.

Digitální platformy, které poskytují cestovní obsah související přímo s uživateli, mohou být velmi užitečným zdrojem informací pro spotřebitele.
Digitální platformy, které poskytují cestovní obsah související přímo s uživateli, mohou být velmi užitečným zdrojem informací pro spotřebitele.

Digitální platformy, které poskytují cestovní obsah související přímo s uživateli, mohou být velmi užitečným zdrojem informací pro spotřebitele. To platí nejen pro výše uvedené přezkumy, jako jsou stránky TripAdvisor a Yelp, které jsou mimo jiné známé pro obsah vytvořený uživateli týkajícím se destinací, atrakcí a podniků, ale také pro webové stránky, které jsou tradičně známé jako rezervační motory, jako je Booking.com, Airbnb.com nebo Thefork.com, které mají přehledy integrované v jejich prezentaci nemovitostí, restaurací a další vybavení.

Jaroslav Doleček Studánka 134, PSČ 34701

Datum vzniku: 9.8.2006
Obchodní firma: Jaroslav Doleček

Jaroslav Doleček Studánka 134, PSČ 34701
Jaroslav Doleček Studánka 134, PSČ 34701

Podnikatel: Jaroslav Doleček
Sídlo: Studánka 134, PSČ 34701
Identifikační číslo: 73771309
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE: Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

PSČ 34701
Katastr, mapa Studánka 134
Ulice Studánka
Obec Studánka
Okres Tachov
Kraj Plzeňský
Statistika Statistické údaje o objektu

Identifikace objektu Studánka 134, 347 01 Studánka

GPS pozice
49.7836918877, 12.6081671861
RUIAN kód SO.15558169